▶ Haklar ve Yükümlülükler

Türkiye Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını, yaygın eğitim; örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınmamaktadır. Aydın’da eğitim hakkından yararlanabilmeniz için Türkiye’de yasal olarak bulunmanız zorunludur. Türkiye’de bulunan hiçbir kimse Anayasal güvence altına alınan eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Ayrıca, devlet okullarında zorunlu eğitim ücretsiz olarak verilir. Kişinin, eğitim hakkını engellemek suç teşkil eder.

▶ Kreş ve Gündüz Bakımevi

Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Aydın’da da eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olan erken çocukluk eğitimi ile başlamaktadır. Bu eğitim 0-36 ay çocuklar için kreş ve gündüz bakımevlerinde verilmektedir. Kreş ve gündüz bakımevleri ücretlidir ve kayıt yaptırmak isteğe bağlıdır.

▶ Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim, 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan bağımsız anaokullarında ve 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan anasınıfları ile uygulama sınıflarında yapılır. Devlet okullarında 57-68 aylık çocuklar için verilen eğitim ücretsiz iken devlet okulları dışında verilen 36-68 aylık çocukların eğitimi ücretlidir.

▶ Zorunlu Eğitim

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da zorunlu eğitim 12 yıldır ve üç kademeye ayrılmıştır. İlk kademe 4 yıllık ilkokul, ikinci kademe 4 yıllık ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıllık lise dönemini kapsamaktadır. İlk dört yıl, 69 ayını dolduranlar için, çocuğun okula alıştığı ve temel becerileri kazandığı evredir. İkinci dört yıl, çocuğun yeteneklerini sınadığı ve geliştirdiği evredir. Üçüncü dört yıl ise çocuğun yetenek, gelişim ve tercihleri doğrultusunda genel eğitim veya mesleki ve teknik eğitim aldığı evredir. Ülkemizde 6 yaşından 17 yaşına kadar olan tüm çocuklar için 12 yıllık eğitim zorunludur.

.

Aydın’da bulunan bütün çocuklar devlet okullarının verdiği temel hizmetlerine ücretsiz erişim hakkına sahiptir. Ayrıca, devlet okullarının yanı sıra Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel okullar bulunmaktadır. Bu okullar, devlet okulları gibi ücretsiz olmayıp ücreti okul ta-rafından belirlenmektedir.

Zorunlu eğitim hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, www.meb.gov.tr adresini veya İlinizdeki İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Websitesini Şimdi Ziyaret Et!

W3Schools

W3Schools

▶ Okul Kaydı

Çocuğunuzu okula kaydettirmek için, çocuğunuzun yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi ile ilgili okula giderek başvuruda bulunmalısınız. Okullara kayıt işlemi e-okul adı verilen adrese dayalı kayıt sistemi ile yapılmaktadır.

Türkiye dışında bir ülkeden alınmış öğrenim durumu belgesine sahipseniz Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik Komisyonuna başvurarak denklik belgesi alabilir ve buna göre ilgili okula kayıt yaptırabilirsiniz.

Smiley face

Öğrenim durumunuzu belge ile ispatlayamadığınız durumda, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik Komisyonuna başvurarak seviye tespit sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınav sonucuna göre gerekli yerleştirme işleminiz yapılacaktır.

Smiley face

Eğitim sistemine ilişkin daha detaylı bilgi almak için www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilir veya Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edebilir ya da 0256 215 10 28 / 0256 215 10 07 numaradan ve 444 0 632 (MEBİM-Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) danışma hattından destek alabilirsiniz.

Smiley face

▶ Yükseköğretim/Üniversite

Yükseköğretim kurumları ise üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına kayıt olabilmek için ortaöğretim mezunu olmak ve üniversite giriş sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Üniversite sınavında tercih hakkı kazanan öğrenciler merkezi tercih sisteminde tercih ettiği üniversitelerden birisine başarı sıralamasına göre yerleştirilecektir.Daha detaylı bilgi için ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan üniversite tercih kılavuzuna göz atabilir ya da www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yükseköğretim hizmetleri devlet ve vakıf üniversitelerinde verilmektedir. Devlet üniver-siteleri ücretsiz hizmet verirken vakıf üniversiteleri kendi yıllık ücretlerini belirlemektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlimizde kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgi almak için www.adu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye’de yükseköğretim programları için Türkiye Burslarına başvuruda bulunabilirsiniz. Türkiye Bursları, ülkemizde yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşur. Burslar ve başvuru kılavuzuna ilişkin bilgi edinmek ve başvuru yapmak için www.turkiyeburslari.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

▶ Yüksek Lisans ve Doktora

Aydın, eğitimin her alanında olduğu gibi, akademik kariyer için de size çok sayıda fırsat sunmaktadır. Lisans mezunu olduktan sonra öncelikle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak istediğiniz bölüme karar vermelisiniz. Her bölümün kendine özgü kabul koşulları olduğunu unutmayınız.

Yüksek lisans ve doktora programları için girmeniz gereken sınavlar ile yeterlilik koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.osym.gov.tr veya www.adu.edu.tr adreslerini ziyaret edebilir ya da Aydın Adnan Menderes Üniversitenin öğrenci işleri bürosunu ziyaret ede-bilirsiniz. Eğer, lisans eğitiminizi Türkiye dışında tamamladıysanız yüksek lisansa başvuru yapmadan önce lisans diplomanızın denklik işlemlerini yaptırmanız gerekmektedir. Aynı durum, doktora baş-vurusu sırasında Türkiye dışında tamamladığınız yüksek lisans için de geçerlidir. Türkiye dışında tamamlanan ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerine ilişkin diplomaların denklik işlemleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılmaktadır. Denklik işlemlerinin nasıl yapıldığı ve gerekli belgeleri öğrenmek için www.yok.gov.tr adresinden “Denklik Birimi” bölümünü ziyaret edebilirsiniz.